យន្តហោះទីមួយ

ក្រោយពេល ឡានក្រុង របស់ខ្ញុំ ត្រួវបានក្រឡាប់ នៅរមណីយដ្ឌានគីរីរម្យ ថ្ថៃអង្ការ ទី២៧ ខែ កុម្ភះ ២០០៧ ហើយមក ខ្ញុំ ក៏បាន ឈើ យ៉ាង ធ្ថន។ ពេល នោះ ខ្ញុំ ក៏សំរាច់ចិត្តទៅ ប្រទេសថៃ ព្រោះទីនោះ ខ្ញុំ មាន បងប្អូនមើលថែខ្ញុំ។ ខ្ញុំបាន ជិះ​យន្តហោះ លើក​ទីមួយហើយ។ ខ្ញុំ ពិត ស្រាវជ្រាវ មិនបាន ថា ថ្ថៃណាឲ្យប្រាកដទេ។

សារទីមួយ

នេះ ជា​សារ លើក ទីមួយ របស់សំលាញ់អាប់ខ្ញុំ,អា ជូគឺលាង, ក្នុងរយះពេល ដែល ខ្ញុំ ស្គាល់ គាត់ អស់រយះពេលជាង ៥-៦ ឆ្នាំមកហើយនេះ។ អ្នកមិនដឹងទេ ថា ខ្ញុំបានទទួលសារ តែ មួយ គត់សំរាប់រយះពេល​ ៤-៥។ គាត់បាន ផ្ញើរសារជាភាសារអង្គេស នៅ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ ខែមេសា ២០១២ វេលាម៉ោង ៩:០១ ព្រឹក។

« Hey! Tit, yr family came home or not? So u inroll san &me at (IFL) already? Bye..;:-) »

សៀវភៅក្រាស់ទីមួយ

សៀវភៅដែលកំរាស់ក្រាស់លើកទីមួយដែល ខ្ញុំ​បានអានចប់ នៅ ខែ មេសា ២០១០ មានទំព័ររហួតដល់ ៤០៤​ ទំព័រ ជាភាសារបរទេស (អង្លេស)។

Have sex first time

ថ្ញៃសុក្រ ទី ២៤ ខែកុម្ភះ ២០០៦ ជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុង ជិវិតរបស់ខ្ញុំ។ ថ្វៃនោះ ខ្ញុំ បានទៅហួសគគី ជាមួយ មិត្តភក្តិ ដែល​ជាសិស្ស​វិទ្យាល័យ បឹងត្របែក។ ខ្ញុំមិនដែរបាន ផឹក ស្រាបៀរទេ ពេល នោះ ហើយ ក៏ជាលើកដំបួងដែរ។ ខ្ញុំ​ក៏ផឹក ដល់ស្រវឹង។ បន្ទាប់មក មិត្តខ្ញុំក៏ នាំមិត្តស្រីគេមក ជាមួយ។ ខ្ញុំពិត ជាឆ្ងល់ណាស ហេតុបាន ជាខ្ញុំចូលរួម ជាមួយ អ្នកទាំងនោះសោះ។  ក្រោយ​ពេល ចប់ យើង ស្រវឹង ហើយ ក៏ទៅ កូនផ្ទះសំរាប់យាមចំការតូច ល្មមរបស់មិត្តដែល​ខ្ញុំ​មិន ស្កាល។ហើយ យើង ក៏ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការណ៍។ គួរឲ្យអាម៉ាសណាស

ស្នេហាទីមួយ

Photo_704B2831-08B6-1EE6-F16A-AA17FDA78B20ខ្ញុំមិនដឹង ថា ស្នេហា ជាអ្វី ទេ។ កាល ពី ថ្នាក់ ទី ៩ នៅ វិទ្យាល័យ, ខ្ញុំ​បាន ជួបក្មេងស្រីម្នាក់ដែល មានអាយុប្រហាកប្រហែលខ្ញុំ។ យើង បានមានអារម្មណ៍ដូចគ្នា។ ពេល នោះខ្ញុំ នៅក្មេង ពេក មិនដឹង ថា ស្នេហា ជាអ្វីទេ។ តែ ចេះតែ​ចងបានសង្សានិងគេ។ គិម ផល្លា ដែល ជាសង្សារទីមួយ បាន ២ខែ បាន លារចាកលោក ដោយ ឡានដឹកទំនិញ នៅ ជិត បឹងទំពុន នៅថ្ថៃ ព្រហស្បត៍ ទី២៥ ខែមីនា ២០០៤។

Publicités