ខ្ញុំនេះខូចចិត្តព្រោះ ខ្ញុំ នៅតែម្នាក់ឯងឥឡូវនេះ។ ក្តី ស្រលាញ់ ងាយបង្កើត ឡើងណាស់ តែការពិបាកនោះ គឺ ខ្វះមនុស្សភ័ក្ដី។ ខ្ញុំនិយាយត្រូវទេ? ពិតជាហួសចិត្តណាស់ ដែលស្មានថា ទឹកភ្នែកគេស្រក់ ព្រោះស្នេហ៍ខ្ញុំ តែ​វាធ្វើឲ្យខ្ញុំ ស្មានខុស។ តាមពិតទៅ គេលួចយំ ព្រោះ ចង ចាកចេញ ពី រូបខ្ញុំទេ។ ឯអ្នក់ផ្សេង មិនបានដឹងរឿងខ្ញុំឡើយព្រោះ គេឃើញខ្ញុំ ញញឹម។ ពាក្យស្នេហាគី គេធ្លាប់សួរឲ្យខ្ញុំឲ្យឆ្លើយ តែពេលចុងក្រោយ គេនៅតែ បែក ដោយគ្មានអាល័យ។ ការខូចចិត្ត ទោះពេលបែកគ្នាហើយក៏ដោយ គឺឈឺរៀងរាល់ថ្ងៃ ថ្វីត្បិតតែ បន្លប់ស្មាតី ក៏នៅនឹកឃើញរូបគេ។ ភ្នែកនេះ យំ បេះដូចនេះ ញ័រស្ទើធ្លាយចេញពីទ្រួងហើយ  តែឆ្លៀតទៅនឹកគិត ពេលគេនៅក្បែរទៀត។ តើ វាមានន័យទេ?​ តើស្រី ៗលើលោកនេះ យ៉ាងនេះ ឬ?

Publicités