នំប៉ាត

នំប៉ាត ឧបករណ៍ ប្រដាប់វឹក សំរាប់កូរម្សៅ និងក្រែម កូនកាំបិត សំរាប់កាត់នំ ពុំនំ ដែលមានរាងតាមតែអ្នកពេញចិត្ត ឡ សំរាប់ដុតនំ គ្រឿងផ្សំ បឺរ ពងមាន់(យកតែផ្នែកក្រហម) ម្សៅស្រូវសាលី ទឹកស្ករ និង ស្ករ ទឹកដោះគោរ វិធីធ្វើ ស្ករ និង ទឹកស្ករ វឹកបញ្ចូលគ្នាជាមួយ ពងមាន់(ផ្នែកក្រហម) និង ទឹកដោះគោ ឲ្យសព្វ។ បន្ទប់មក យកចាកម្សៅស្រូវសាលីចូល ហើយវឹកវា ចំនួន ៣០ នាទី។ ចាកវាចូលក្នុងពុំនំ ដែលអ្នកចូលចិត្ត ហើយ ដាកវាចូលក្នុង ឡចំនួន ១៥-២០ នាទី ដែលមានសីតុណ្ហភាព ១៨០ C។ សូមអញ្ចើញ បរិភោគ។ ប្រយ័ត្ត ជៀសវាង ការស្អិតជាប់គ្នា នៃនំ និង ពុំនំ អ្នកត្រូវយកប្រេង លាបលើពុំនោះមុននិងចាកនំ។  ... Lire la suite →

Publicités

WordPress.com.

Retour en haut ↑