នំប៉ាត

ឧបករណ៍

 • ប្រដាប់វឹក សំរាប់កូរម្សៅ និងក្រែម
 • កូនកាំបិត សំរាប់កាត់នំ
 • ពុំនំ ដែលមានរាងតាមតែអ្នកពេញចិត្ត
 • ឡ សំរាប់ដុតនំ

គ្រឿងផ្សំ

 • បឺរ
 • ពងមាន់(យកតែផ្នែកក្រហម)
 • ម្សៅស្រូវសាលី
 • ទឹកស្ករ និង ស្ករ
 • ទឹកដោះគោរ

វិធីធ្វើ

 • ស្ករ និង ទឹកស្ករ វឹកបញ្ចូលគ្នាជាមួយ ពងមាន់(ផ្នែកក្រហម) និង ទឹកដោះគោ ឲ្យសព្វ។
 • បន្ទប់មក យកចាកម្សៅស្រូវសាលីចូល ហើយវឹកវា ចំនួន ៣០ នាទី។
 • ចាកវាចូលក្នុងពុំនំ ដែលអ្នកចូលចិត្ត ហើយ ដាកវាចូលក្នុង ឡចំនួន ១៥-២០ នាទី ដែលមានសីតុណ្ហភាព ១៨០ C។
 • សូមអញ្ចើញ បរិភោគ។

ប្រយ័ត្ត

 • ជៀសវាង ការស្អិតជាប់គ្នា នៃនំ និង ពុំនំ អ្នកត្រូវយកប្រេង លាបលើពុំនោះមុននិងចាកនំ។

 

 

Publicités