រូបថតនេះ បានដកស្រងចេញពីសៀវភៅរូបថតគ្រួសារសបស់សម្មាភីបាលខ្មែរក្រហម្មាក់! ក្រុមសិល្បះនេះបង្កើតដោយខ្មែរក្រហម ដើម្បីសំដែងជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង គណះប្រតិភូនៃ ‘‘ប្រទេសជាមិត្ត’’ នានា ទស្សនាកំសាន្ត។ ’’ពូកសិល្បការិនីទាំងនោះរាំដូចជាមនុស្ស វិកលចរិត’’ នេះជាការនឹកឃើញរបស់ទស្សនិកជនម្នាក់ក្នុងចំនោមទស្សនិកជនដ៏កំរ ទាំឡាយ ដែលបានទស្សនាការសំដែងឆាកយកលំនាំតាមបែបម៉ៅនិយម។ ផ្ទុយពីកាយវិការសំដែងដ៏ស្រាលៗ នៃរបាំ ប្រពៃណី ពួកសិល្បការិនី ’’ កម្ជុជាប្រជាធិបតេយ្យ’’ ត្រួវស្រែកច្រៀងស្ទើរបែកបំពង់ក ដាចខ្យល ហើយ ធ្វើត្រាប់តន្ត្រំដោយឥតសំចៃដៃជើងនូវកាយវិការបដិវត្តទាំងឡាយ៕
This photo was taken from the family album of a Khmer Rouge officer. This cultural troupe was created by the regime to entertain its leaders and visiting delegations from « brother »countries(ally). « These danseuses danced like a foul » said an rare audience. Different from the traditional dance, these danseuse of « Cambodia Democratic » must sing and shout almost their throat explode.

Publicités