មិនមែននរកទេ

មាន​ស្វាមី​ភរិយា​មួយ​គូ​នឹង​ទៅ​លេង​ឆ្នេ​សមុទ្យ។ តែ​ភរិយា​គាត​រវុល មិន​អាច​ទៅ​ថ្ងៃ​ជា​មួយ។ ស្វាមី ក៏​សំរាច​ចិត្ត​ទៅ​មុន​មួយ​ថ្ងៃ។  ពេល​ដល់​បុរស​ជា​ប្ដី​ប្រយ៉ាប់​ផ្ញើរ​សារ​អោយ​ប្រពន្ធ តែ​ច្រឡំ​អាសយដ្ដាន ក៏​ចូល​នារី​ម្នាក់​ទៀត ដែល​ស្វាមី​ខ្លួន​ទើម​ស្លាប់។ ជូនភរិយាសំលាញ, បង​បាន​មក​ដល​ហើយ។ អ្វីៗ​រួច​រាល​ហើយ ចាំ​តែ​អូន​មក​ដល​ទេ។ នៅ​ទី​នេះ​រាង​ក្ដៅ​បន្តិច​ហើយ​អូន! គ្រាន់​តែ​អាន​រួច ប្រពន្ធ​នោះ​ភិត​ភ័យ​ស្មានថា ប្តី​ខ្លួន​ផ្ញើសារ​មកមែន។។

Publicités

Culture shock

An American man gets angry with a Cambodian woman and says " FUCK YOU ". The Cambodian woman smile with shy and replies back to him " I can't. My husband's here. I'll call you later. "

WordPress.com.

Retour en haut ↑