ប៉ារ៉ាស៊ីលើផែនដី

តាមពិតទៅ មនុស្សយើងព្រាមបានដូចជាប៉ារ៉ាស៊ីតមួយ ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅលើផែនដីដួច្នេះដែរ។ បន្តិចម្តងៗ វានឹងស៊ីរុកដលស្នូលហើយសំលាប់សារពាង្គកាយនោះ ហើយពេលដែលសារពាង្គកាយ នោះងាប់ វាក៏ងាប់។

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

WordPress.com.

Retour en haut ↑