Recherche

T! T!T

A wiseman seldom writes in his mind, but take a picture.

Mois

juillet 2015

ជនជាតិយួន

IMG_9732ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថា ជន​ជាតិ​យួន​ក្នុង​ភាសារ​ខ្មែរ។ ខ្ញុំ​ក៏​ហៅ​ដូច​គ្នា​ដែរ ព្រោះ​វា​ជា​ភាសារ​ខ្មែរ​ដែល​ហៅ​ដូច្នោះ​តាំង​ពី​យួ​យា​មក​ហើយ ថ្វី​ត្បិត​តែ​វៀតណាម​មិនចូល​ចិត្ត​ក៏​ដោយ។ ជា​ការ​ពិត​ណាស​ថា ខ្ញុំ​មិន​ចូល​ចិត្ត​វៀតណាម​ប៉ុន្មាន​ទេ (ស្អប់)។ តែ​ខ្ញុំមិន​អាច​ទៅ​ព្យា​បាទ ឬ​ធ្វើ​ទុក្ខ​បុម្និញ​គាត់​បាន​ទេ ព្រោះ​ខ្ញុំ​ជា​មនុស្ស​ជាតិ។ ខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​គោរពគាត់ ក្នុង​នាម​ជា​មនុស្ស​មាន​សុភាវធម៍ (សុភាវធម៍ មានសុជវធម៍ សិលធម៍ និងគុណធម៍)។ ខ្ញុំ​កំពុង​រិះ​គុណ​នេះ មិន​មែន​ដើម្បី​ប្រឆាំង​និង​គំនិត​ទស្សនះ​របស់​អ្នកទេ។ ខ្ញំុគ្រាន់​តែ​ចង់​និយាយ​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​គិត​ថា​មិន​ត្រឹមត្រូវ។

ខ្ញុំ​បាន​អាន​អត្តបទ​មួយ​ក្នុង​ទំព័រ​ហ្វេសបុក​ដែល​និយាយ​ថា « ជន​ជាតិ​យួន​បាន​មក​លក់ ពោត​ក្នុង​ស្តាត​អូឡាំពិក​ហើយ​ពួក​ខ្ញុំ​ថា​មិន​ទិញ​ទេ របស់​យួន តែ​យួន​មួយ​នេះ​ឈ្លើយណាស់​ជេរ​ពួក​ខ្ញុំ តប​វិញ សុទ្ធ​តែ​ពួក​មី​ខ្មែ​រឆ្កួត« ។ សូម​ស្រមើ​ស្រមៃ​ថា បើ​ខ្មែរ​ទៅប្រទេស​ថៃ ហើយ​គេ​និយាយ​ថា « មិនទិញទេរបស់អាខ្មែរ (នេះខ្ញុំនិយាយសុភាពផង) » សួរថា តើយើង​សប្បាយចិត្ត​ឬ​ទេ?

ការ​ប្រកានពូជសាស្រ្ត​បែប​នេះ មិន​គួរ​មានវត្តមាន​នៅ​ក្នុង​សង្គម់​ខ្មែរ​ទេ។ ខ្ញុំ​ធ្លាប់​សំភាសខ្មែរ​កាត់​វៀត​ណាម (ម្តាយ ឬឪពុក​ជនជាតិ​វៀតណាម) មួយ​ចំនួន​ថាតើ​មួល​ហេតុ​អ្វី​បានពួក​គាត់​សំរាច​ចិត្ត​ឈប់​រៀន។ ចំលើយ​របស់​ពួកគាត់​បាន​ធ្វើ​អោយ​បេះដូច​ខ្ញុំ​ញ័រ។ ពួកគាត់​ថាពួកគាត់​មិន​អាច​ទ្រ​ទ្រង់​នឹង​ទំវើ​រើស​អើងបាន​ទេ។ តើ​វា​សំ​ទេ?

និយាយ​អោយ​ចូល​ក្នុង​អត្តបទ​ខាងលើ​មួយ​នេះ អ្នក​មានធ្លាប់​គិត​ថា​បើ​សិន​ជា​អ្នក​ធ្វើ​ដូច្នេះ តើ​គ្រួសារ​របស់​គាត់​រស់​នៅ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច? យើង​សំលាប់​គ្រួសារ​គាត់។

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​យើង​មិន​បង្រៀន​ជនជាតិ​វៀតណាម​អោយ​ចេះ​​ស្រលាញ់​យើង ដោយបង្ហាញ​សេក្ដី​ស្រលាញ់​ចេញ​ពី​យើង​ផ្ទាល់? 

Publicités

Ancient treatment in Cambodia old day

IMG_30430Since the dawn of humanity, illness and injuries have been posing problems to lives on earth. We, of course, never give up. The history of the invention of medicines and treatments started from that old day. Herbs and plants were used to heal, not only the body but also to purify the spirit. Some even believe to eat dirt, animals bones, a lot of weird staff, cure.

For instance, Tobacco was used to heal numerous illness, to balance the lives and the surroundings for Native Americans.

Today, I am going to write about a strategy of treating illness by hand massage:

 • Thumb: to relieve stomachache, spear pain; to reduce stress, sorrows, worries.
 • Index finger: to help your feeling calm, relaxed, and less fears; it helps your back pain, and your digestion.
 • Middle finger: to make you feel happy, to help your heart, it’s perfect for girls who come period, and for those who have problems with eyes.
 • Married finger: to relieve the feeling of disgusting something, to breath better.
 • Feel lonely? Feel angry? Can’t sleep?

Change the language, change the personality?

IMG_0197Have you ever heard of bilingual? It’s people who speak two languages. What I believe is that they may have brains that are more efficient at language processing. This means they are capable to constantly activate both languages in their brain, choosing which to use and which to ignore.

Now let’s turn to characteristics of French and Khmer, for example. They both are different. When a French guy meets strangers, he says « bonjour » and gives 2 kisses. In contrast, when a Khmer guy meet strangers, he says « Chomreapsourrrrrhhh » which does not mean hello but signifies respect with the low voice and he does his Sampeah (greeting). Even if we could not hear the conversation, we could 100% tell that they are different, even possibly knowing these two languages. Another example; when the people were asked to complete the following sentences, their answers differed depending on the language in which the questions were asked:

 1. Don’t you have a car? 
  French: No, I don’t.
  Khmer: Yes, I don’t have a car.
 2. Can you help me?
  French: No, I can’t.
  Khmer: Yes, but I am sorry, I am afraid not to be able to help you.

Logically, the language effects the personality. If people who are actually very fluent in two languages may unconsciously shift their personality once they switch between language.

Racism in Cambodia

IMG_41740In Cambodian society, the white skin shows their wealthy and the black shows dirty and poor. It’s not hard to believe that Cambodian, generally, are racist toward blacks. Not only for black Africans who are victims of discrimination but also among Cambodians. In Cambodia, « Black » is replaced by « brown ». They have difficulty distinguishing colors. The Khmer mixed Chinese are very proud of their pale skin. Some of them behave like the richest man on earth and super models. I heard a lot of times that Cambodian call the African tourists « Ah Khmao » or « Khmao » which means « Black » and nothing else. In this case, it shows that Cambodians have a low level of education and a bad-culture. There are some foreigners who said in a forum Cambodia « Kingdom of Cambodia Racists ». After reading his text, I look in the mirror with the reflection of myself and ask, « Why am I Cambodian? « I am ashamed.

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.

Retour en haut ↑