មិត្តភ័ក្ដិ២នាក់ (រឿងកើតទុក្ខ)

មិត្តភ័ក្ដិ២នាក់និយាយគ្នា ៖

ក – អាសំឡាញ់ ខ្ញុំរៀបការហើយ។
ខ – ល្អតើ!
ក – ទេ អត់ទេ។ នាងអាក្រក់ណាស។
ខ – មិនល្អទេចឹង។
ក – ទេ អត់ទេ។ នាងជាអ្នកមាន។
ខ – ល្អតើ។
ក – ទេ អត់ទេ។ នាងកំណាញ់ស្វិតណាស។
ខ – មិនល្អទេចឹង។
ក – ទេ អត់ទេ។ នាងទិញផ្ទះអោយខ្ញុំមួយ។
ខ – ល្អតើ។
ក – ទេ អត់ទេ។ ផ្ទះឆេះអស់ហើយ។
ខ – មិនល្អទេចឹង។
ក – ទេ អត់ទេ។ នាងបាននៅក្នុងផ្ទះនោះ។

Publicités

2 commentaires sur “មិត្តភ័ក្ដិ២នាក់ (រឿងកើតទុក្ខ)

Ajouter un commentaire

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

WordPress.com.

Retour en haut ↑